adres

Gaziantep'in her noktasından ulaşabilirsiniz.

telefon

05313834427 (7/24)

Gaziantep'in gezilecek yerleri

Gaziantep'in gezilecek yerleri

Gaziantep'in gezilecek yerleri

Gaziantep'in gezilecek yerleri

Gaziantep tarihi ve turistik yerler bakımından olduğu gibi, Ortadoğu ülkeleri ile Türkiye arasındaki yolların kavşak noktası olduğu için dış ve iç turizmi hareketlidir. Gaziantep ilinde 100’e yakın kale, höyük, harabe, eski devirlere ait şehir kalıntıları, yüzlerce türbe, çeşitli devirlere ait çok sayıda cami vardır. 

Gaziantep Kalesi: Çok eski bir kaledir. Abbasi Halifesi Harun Reşid, 6. asırda Bizans İmparatoru Justinianus ve 16. asırda Osmanlılar tamir ettirmiştir. Kale daire şeklinde olup, duvarlarının uzunluğu, 1200 metredir. 26 burcu, cami ve diğer yapıların kalıntıları ile kalenin etrafında derin çukurlar vardır. Kale şehre hakim bir yerdedir. Kale hakkında pekçok efsaneler vardır. 

Revanda Kalesi: Gaziantep-Kilis arasındadır.Yapım tarihi bilinmemektedir. Muhteşem bir yapı olup, duvar ve burçları sağlamdır. Kale içinde su sarnıçları ve yapı kalıntıları vardır. 

Tilbaşar Kalesi: Oğuzeli ilçesine 10 km uzaklıktadır. Eski adı Türbessel’dir. Sultan Mes’ud’un oğlu Kılıç Arslan 1149’da bu kaleyi feth etmiştir. Eski devirlerde büyük bir ticaret ve sanayi şehriydi. 

Ömeriye Camii: Hazret-i Ömer zamanında yapılmış tarihi bir camidir. 1210, 1785 ve 1850’de tamir görmüştür. Karataş ve al mermerden yapılan mihrabı, sanat şaheseridir. Düğmeci Mahallesindedir. 

Şeyh Fethullah Camii: Yazıcık semtindedir. On altıncı asır ortalarında Şeyh Fethullah bin Abdülkerim tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı, minberi ve kırmızı mozaikleri meşhurdur. 

Alaüddevle Camii: Uzun Çarşı Mahallesindedir. Dulkadiroğullarından Alaüddevle Bozkurt Bey zamanında yapıldığı tahmin edilmektedir. Gördüğü tamiratlar yüzünden sadece minaresi ilk günkü gibi zamanımıza kadar gelmiştir. Dulkadiroğullarından günümüze kadar ulaşan tek eser olarak bilinmektedir. 

Hüseyin Paşa (Çıkrıkçı) Camii: Gaziler Caddesindedir. On sekizinci asır başlarında Kethüda Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Çok köşeli minare iki şerefelidir. 

Ulu Cami: Kilis ilçesindedir. Memlukler döneminde Hacı Halil bin Abdullah tarafından 1334’te yaptırılmıştır. Kuzey tarafında dokuz kapı vardır. 1709 ve 1905’te tamir edilmiştir. 

Canbolat Bey Camii: Kilis’te olup, Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde Beylerbeyi Canbolat Bey tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı, tek kubbeli Osmanlı camilerinin ince örneklerindendir. Tekye Camii de denir. Kudüs’teki Kubbet-üs-Sahra’ya benzer. Mihrabı taş işçilik bakımındançok güzeldir. 

Şeyhler Camii: Kilis’in Şeyhler Mahallesindedir. 1665’te Abaza Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Minaresi sekiz köşeli olup, kalın ve kısa gövdelidir. 

Leylek Camii: Nizip ilçesinde olup, çok eski ve tarihi hatırası büyük manevi değeri olan bir camidir. İlkbaharda leylekler gelince, bu caminin şerefesine yuva yapmalarından dolayı bu isim verilmiştir. Büyük İslam kumandanlarından Halid bin Velid radıyallahü anh, Irak’ta Bizans ordusunu yenince, Nizip’e gelip, Leylek Camiinde misafir kalmıştır. Çok sevdiği Hasan Mader’i (rahmetullahi aleyh) bu camiye imam tayin etmişti. Bu zatın türbesi caminin bahçesindedir. O zamana ait cami, zamanla yıkılınca, yeniden tamir edildi. 

Ramazaniye Medresesi: Ahmed Çelebi Camii yanındadır. 1713’te Seyyid Ahmed bin Şeyh Ramazan tarafından yaptırılmıştır. Aslı tek katlı olan medresenin üstüne günümüzde bir kat daha ilave edilmiştir. 

Mevlevihane: Kilis’te hükumet konağı karşısındadır. Kitabesinden 1525’te Abdülhamid Murtaza Efendi tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi adına yapılmıştır. Halk arasında Aktekke adıyla bilinmektedir. Bazı bölümleri günümüze ulaşmamıştır. 

Debbağhane Köprüsü: İl merkezinde Alleben Deresi üzerinde yapılmıştır. Yıkık vaziyettedir. Kitabesinden 1259’da Melik Nasır tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 

Taş Köprü: Nizip Çayı üzerindedir. 1468’de yapılmıştır. 1942’de Hacı Reşid Efendi tamir ettirmiştir. 1953’te sel felaketinde tahrib olunca, halk tarafından tamir ettirilmiştir. Uzunuluğu 23 m, yüksekliği 4.80 m olup, beyaz taştan yapılan üç ayağı vardır. 

Eski çağlara ait eserler: 

Gaziantep ve çevresinin çok eskiden beri yerleşim merkezi olduğu bilinmektedir. Eski devirlerin en önemli merkezleri olan Tılmen Höyük ve Gedikli bu bölgededir. 

Kilise: Nizip’te Romalılardan kalmadır.Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiklerinde (doğum günü) haçları yıkılan (uçan) 7 kiliseden biridir. Burası uzun zaman cami olarak kullanılmıştır. 

Yeşemek Heykel Atelyesi: İslahiye’nin 20 km yakınındadır. Karatepe’nin kuzey sırtında kurulmuş açık hava atelyesidir. Dünyada bir benzeri yoktur. Etilerden kalmadır. Heykeller burada yapılır, sipariş edilen yerde ise ince işçiliği tamamlanırdı. Halen yüzlerce heykel bulunmaktadır. 

Kaya Mezarları: Dülükbaba, Ayizlitepe, Dülük ve Halilbaş köyleri civarında bulunan bu mezarlar, 5-15 basamak ile inilen yeraltı mağaraları içindedir. Mağaralarda 3 ile 9 tane kayadan oyma sabit lahitler bulunmaktadır. Romalılardan kalmadır. 

Kargamış: Kargamış ilçesi yakınındaki “Kargamış” eski devirlerin en büyük şehirlerinden biriydi. Şehri M.Ö. 10. asırda Hititler kurmuşlardır. Kazılarda Hititlerle ilgili çok eser ortaya çıkarılmıştır. Kargamış harabelerinden çıkan 10 heykel İngiltere’ye kaçırılmıştır. Bunlar “British Müzesi’ndeki en kıymetli eserlerdir. Gaziantep müzesinde sert taştan “ortostad” (dik düzgün duran taş) parçası, M.Ö. 800 yıllarına aittir. Törene iştirak eden bir insan tasviridir. Geç Hitit devrine aittir. 

Belkıs (Zugma): M.Ö. 3. asırdaki bir şehrin kalıntılarıdır. Kale, saray, sarnıç, hamam ve çeşitli harabeler vardır. Nizip-Birecik karayolu üzerindedir. 30 merdivenle inilen yeraltı mahzeni ilgi çekicidir. Belkıs köyü Nizip’e 10 km uzaklıktadır. Buradan çıkarılıp İtalya, Fransa ve İngiltere’ye kaçırılan eserler, bu ülke müzelerindedir. Kalesi yüksek bir yerdedir. 

Kiriş (Korus) “Horoz” Harabeleri: Kilis’e 20 km mesafededir. Yapılan kazılarda Romalılar ve İskender devrine ait kale, tiyatro, tapınak harabeleri ile cami, çok sayıda sütun başlığı ve Roma sikkeleri bulunmuştur. Cami yanında hazret-i Davud aleyhisselamın komutanlarından Orya Nebi’ye ait türbe vardır. Kale içindedir. 

Düllük: Gaziantep’e 10 km uzaklıkta tarihi ve eski bir şehirdir. Pekçok harabeler mevcuttur. “Dülluk” ve “Delük” de denir. 

Zincirli (Şamal): M.Ö. 1200 yıllarında Hititlerden kalma bir şehirdir. Asurlular tarafından ele geçirilmiştir. Şehir harabelerinden çıkarılan eserler Ankara ve Berlin müzesindedir. Burası küçük bir Hitit Krallığıydı. Asurlular işgal ettiler. 

Sakçagöz (Keferdiz) Caba Höyük: Saçagöz köyü yakınındadır. Aksu ve Karasu Vadisinde dört Hitit krallığı vardı. Berlin Müzesinde 971 numaralı “kralın arslan avı” taş üzerindeki kabartma bu höyükten kaçırılmıştır. 

Cıncıklı: İslahiye yakınlarındadır. İslahiye geçidini korumak için Bizanslılar yapmıştır. Renkli mozayik ve geometrik şekilli resimlerle süslüdür. 

Gedikli (Kara) Höyük: Kazılarda eski devirlerden kalma eserlerle Roma’ya ait seramik ve sikkeler bulunmuştur. 

Şehitlik Anıtı: Antep savunmasında şehid düşenlerin hatırasına dikilen anıttır. 

Şahinbey Anıtı: Gaziantep-Kilis yolu üzerindedir. Fransızlara karşı savaşda 28 Mart 1920’de şehid düşen Şahin Bey için yapılmıştır. 

Arkeoloji Müzesi: Selçuklu devrine ait medresede kurulan bu müzede önemli Hitit eserleri vardır. Müze daha önce Nuri Paşa Camiindeydi. 

Mesire yerleri: 

Orman bakımından zengin olmayan Gaziantep’te mesire yerleri olarak bağlık ve bahçelik yörelerden ve pınarbaşlarından faydalanılmaktadır. Başlıca mesire yerleri şunlardır: 

Kavaklık: Gaziantep’in içinden geçen Alleben Deresi çevresinde 400 dönümlük yeşil ve ağaçlık bir bölgedir. 

Dutluk: İl mekkezine 5 km uzaklıkta, dut ve kayısı ağaçları, soğuk pınarları ve bahçeleri ile güzel bir mesire yeridir. 

Sofdağı: İl merkezine 15 km uzaklıkta havası, suyu ve manzarası çok güzel bir piknik yeridir. 

Başpınar: Gaziantep’e 10 km mesafede soğuk suları ve yeşilliğiyle meşhur bir mesire yeridir. 

Akpınar: Kilis yolu üzerindedir. Yerden sıcak su fışkırır. Burada yapılan çiğ köfte meşhurdur.